Skip to content

Liten firma,
stor erfarenhet

Rådgivare inom kommunikation, management, analys samt executive search

Kommunikation och IR

Kommunikationsrådgivning för företag och organisationer. Carrara hjälper dig att bygga hållbara budskap som kan utvecklas över tid och i relation till olika behov. Vi är specialiserade på finansiell kommunikation, investor relations, media relationer, corporate communication, change communication och krishantering.

Framgångsrik IR handlar om att skapa förtroende för ett bolag på börsen. Bra IR ökar förutsättningen till “rätt pris” för aktien på lång sikt.

Executive advice

Vi koncentrerar oss på tre områden som rådgivare:

  • Coaching, Mentorskap och Change management
  • Ledarskaps- och organisationsutveckling
  • Marknadsanalys och internationell expansion

Som certifierade coacher med stor erfarenhet från olika branscher samt offentlig sektor, är vi ett stöd både för personer och grupper. Vi har varit verksamma operativt och som konsulter på olika nivåer i företag. I många projekt analyserar, planerar och genomför vi Ledarskaps- och organisationsutveckling. Inte sällan föregås sådana projekt av vårt tredje område: Marknadsanalys och expansion.

Executive search

För att matcha våra uppdragsgivares behov söker vi rätt person eller snarare personlighet. Vi menar att en person med rätt inställning, driv, attityd och beteende kan vara ett avsevärt bättre val än en person som till 100% matchar kravspecifikationen. Utifrån vårt nätverk bestående av mycket kompetenta, högpresterande och proffsiga personer, lagspelare från många hörn i världen, har vi goda möjligheter att hitta the ”perfect match”.