Skip to content

Varför välja oss?

Ett stort nätverk med professionella, yrkesaktiva personer.​

Vårt nätverk består av mycket kompetenta och proffsiga personer. De är högpresterande och lagspelare från många hörn i världen.

Vi anpassar oss och håller jämna steg med omvärlden

Processen är agil, vi arbetar i alla kanaler – digitala och fysiskt, för att minimera belastningen på kundens organisation. Det ger starka kandidater som i sin tur ger nytt bränsle åt företaget. Vi arbetar kostnadseffektivt ur såväl tids- som pengaperspektiv.

Integritet och trovärdighet är i vårt DNA​


Make them shine – the right spirit

Vi tror stenhårt på att först träffa intressanta personer och därefter utreda om personen har nödvändiga och relevanta kompetenser och erfarenheter. Har kandidaten rätt inställning och attityd för jobbet? Om så är fallet, undersök om kandidaten har de kompetenser, erfarenheter och track record som krävs.

Carrara stöttar uppdragsgivaren med strategisk HR, successionsplanering och ledarskap.


Matchning

Till att börja med letar vi kandidater med rätt inställning och anda, med en attityd och personlighet som passar organisationen

Sedan är det självklart att säkerställa att kandidaten har grundläggande kvalifikationer, dvs tidigare prestationer, erfarenhet och beteende samt kunskaper, kompetenser och färdigheter. Vårt mål är att uppdragsgivaren och kandidaten ska förälska sig i varandra.

För att försäkra oss om att kandidaten matchar uppdragsgivaren används en särskild men enkel intervjumetod.


Intervju

Intervjumetod: öppna frågor

Filosofin bakom öppna frågor, t ex ”berätta om dig själv” och ”vad är viktigt”, går ut på att ta reda på om kandidaten faktiskt lever som hen lär, vad hen säger egentligen och framförallt vad som är viktigt.

Risken med att istället följa ett frågeformulär med checkboxar är att kandidaten svarar vad hen tror att man vill höra vilket i sin tur ger en skev bild av personen ifråga.

Kandidatens faktiska och relevanta kunskapsområden kartläggs med öppna frågor.

MATCH?​


Vårt synsätt

Checklistor? Nej!​

Vi tror på människor, att människor är komplexa varelser med massvis av positiva och negativa personlighetsdrag som gör att någon som vid en första anblick inte anses passa, i själva verket passar perfekt. Ibland kan den perfekta kandidaten hittas utanför arbetsbeskrivningen vilket ofta leder till mer effektiva och energiska heterogena organisationer. Vi anser att det är riskfyllt att rekrytera kopior av existerande medarbetare.

Långa kandidatlistan? Nej!​

Vårt fokus är att få till en perfekt matchning, en liten lista med högkvalitativa kandidater. Carrara letar även utanför de vanliga kandidatlistorna för att vara säkra på att vi inte missar duktiga talanger.

Samma tester på alla kandidater? Nej!​

Varför använda samma dyra standardverktyg för alla kandidater för att mäta intelligens, personlighetstyp etc istället för de verktyg som är lämpliga för respektive uppdrag och situation? Billigare och bättre.


Vårt arbetssätt

Kunskap om uppdragsgivarens verksamhet och behov? – JA! ​

Marknadsanalys – vilka kunder har man – affärsbehov – företagskultur – vad vill man uppnå?

Vi träffar uppdragsgivaren och pratar, skapar tillit till varandra. Tack vare omfattande erfarenhet av ledarskap i teori och praktik går det snabbt för oss att förstå sammanhanget och den arbetsmiljö kandidaten ska verka i. Keep it simple (ingen 20-dagars förstudie med omfattande enkäter).

Search-strategi? – JA!​

Starkt fokus på​

  1. Vilka mål har man och vad vill man uppnå med rollen på kort och lång sikt
  2. ​Rätt inställning, anda och personlighet, attribut och attityd för att göra ett bra jobb
  3. När 1) och 2) stämmer överens med kraven, kontrolleras ​formella examina, erfarenheter, tidigare prestationer mm​

sekretess => pålitligt nätverk => få högkvalitativa kandidater​

Onboarding och uppföljning – JA!​

Carrara hjälper till med kandidatens ombordstigning (onboarding) på nya arbetsplatsen. Omfattningen beror på önskemål från HR samt överenskommelser gjorda tidigare i rekryteringsprocessen. Mentorskap och coaching kommer att erbjudas. Carrara kommer fortsätta hålla nära kontakt med uppdragsgivaren och den nyanställda för att säkerställa att alla parter är långsiktigt nöjda.